Velkommen to Ronnie Jensen

denne side bruges til udvikling og test samt til til familie mæssigt brug

ekst er skrift. Kombinationer af tegn kædet sammen til først ord og så sætninger. I den vestlige kulturkreds anvendes oftest det latinske alfabet, i Østeuropa det kyrilliske, i Orienten det arabiske og i østasiatiske sprog anvendes systemer af komplekse skrifttegn. Tekster bliver i daglig tale tit identificeret med det medie, de fremstår i, og som sådan er begrebet en meget fleksibel størrelse. En tekst er her f.eks. en bog, et brev eller en avis. Den kan også være en del af en større tekst, f.eks. en nærmere afgrænset del af bogen (i forskellige former for antologier og samlinger) et bestemt afsnit i brevet (eller f.eks. et bilag til brevet) eller en enkelt artikel i avisen.

Browser Compatibility

This template has been tested in the following browsers:

  • Internet Explorer 8
  • Internet Explorer 7
  • FireFox 10
  • Google Chrome 17